Ole Mauseth

Billedhugger, tegner og grafiker

Bilde fra verkstedet, vinteren 2013

Tindesport og friluftsliv

Friluftsliv i forskjellig form har helt fra barndommen hatt stor betydning. I voksen alder har spesielt det "bratte" friluftslivet, med fjellklatring og toppturer, fått større og større betydning. I 2015 laget jeg skulpturen "Tindesport", som var inspirert ut fra klatrepionerene på 1900-tallet (foto på CV-siden).

Litteratur og kunst

Foto: Benth Owesen

Selv om jeg har arbeidet mest med billedkunst, har andre kunstarter, spesielt litteratur og musikk, betydd veldig mye for meg. Selv om jeg elsker å være aktiv, er det allikevel refleksjon, tenking og søken etter sannheten ("Gud") som opptar meg mest. Den tyske forfatteren Herman Hesse har hele mitt voksne liv stått i en særstilling. Skulpturene St.John (Narsiss) og Iris, samt tegningen Steppeulven, er hentet fra Hesses bøker.

 

 

Foto: Jørg Brunke

"St. John" (Narsiss)

Skulptur i bronse h. 150 cm

 

Fra boken Narsiss og Gullmunn av Herman Hesse

Kontakt Telefon: +47 481 10 882 Epost: olemauseth@yahoo.no Adresse: 8390 Reine